اطلاع رسانی به اعضای ساختمانبرای اینکه هر یک از اعضا از اتفاقات مهمی که تو ساختمان اتفاق

میوفته با خبر بشن مدیر میتونه از پیامک، ایمیل، هشدار استفاده کنه.
تمامی تراکنش ها در تکش بایگانی میشود و تنها برای اعضای ساختمان قابل مشاهده است.

عضویت یک ماه رایگان

Takesh Platform
نمایش همه تراکنش ها و فعالیت ها در قبوض ، شارژ ، صندوق ، ... به صورت همیشگی در پنل ساختمان ارائه میشود.

تمامی تراکنش ها به زمان آن ثبت خواهد شد و برای گزارشی از نحوه عملکرد واحد های مختلف و مدیر ساختمان میتوانید اطلاع داشته باشید

تمامی قبوض و شارژها به اطلاع ساکنین ساختمان رسیده و پرداخت آن ها برای تمامی اعضا آن ساختمان به نمایش در میآید.
Takesh Platformمناسب برای تمامی ساختمان ها
تکش سیستمی برای مدیریت ساختمان های مسکونی و اداری آنلاین است.

مدیریت شارژ، قبض، ، تابلو اعلانات ، مدیریت تمامی تراکنش ها ، مدیریت صندوق ساختمان...

برای شما که قصد استفاده از این سیستم را دارید از دکمه زیر استفاده کنید


عضویت یک ماه رایگان


آرامش

نتیجه وجود سیستم دقیق و پویا در مدیریت ساختمان ,نظم و برنامه دقیقی است که همه افراد چه مدیر و چه ساکنان را در رسیدن به محیطی آرام برای زندگی یاری میدهد.